วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ชีวิตเราเกิดมาไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป


         เราเกิดมาก็ด้วยผลกรรมของตนเอง พอเกิดมาแล้วต้องขวนขวายของการมีชีวิตอยู่ ในวันหนึ่งๆถ้าไม่หาอะไรกินก็ต้องตายไป พอโตขึ้นมาก็ต้องหาเลี้ยงชีพ หาทำงาน หากนอนอยู่เฉยๆ ก็ต้องอดตายไป พอเวลาป่วยก็ต้องหาทางรักษา หากปล่อยเฉยๆก็ต้องเจ็บป่วยตายไป แแแต่ถ้าเราใฝ่หาความรู้โดยที่ไม่อยู่นิ่งเฉยชีวิตก็จะไม่ลำบาก ถึงจะลำบากก็ต้องดิ้นรน เพื่อความอยู่รอด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น